Viulut ja alttoviulut

Rakennan viuluja ja alttoviuluja. Työstän soittimien kannet ja pohjat tarkkaan oikeaan muotoonsa tähän tarkoitukseen rakentamallani jyrsimellä. Kannet teen jäykästä suomalaiseta kuusesta, joka on ominaisuuksiltaan erityisen sopivaa tarkoitukseen. Lakkaan soittimet kehittämälläni menetelmällä, jossa lakkakerros ja puumateriaali muodostavat yhdessä komposiittimateriaalin, jolla on poikkeuksellisen hyvät akustiset ominaisuudet.

Valmistuneiden soittimien soinnin arvioin analysoimalla soittimilla tehtyjä äänitteitä tähän tarkoitukseen tehdyllä tietokoneohjelmalla. Ohjelmalla saan tulostettua soittimen kunkin äänen spektrin graafisessa muodossa ja voin selvittää äänten syttymisnopeuden ja yläsävelsarjan laadun sekä soinnin tasaisuuden kaikilla kielillä.

Näin rakennettujen soittimien ääni on poikkeuksellisen voimakas, sävykäs ja nopeasti syttyvä. Uusien alttoviulujen äänenvoimakkuuskin on nyt samanveroinen viulujen kanssa. Soittimet ovat osoittautuneet suorituskykyisiksi ja monipuolisiksi sopien sekä solistiseen että kamarimusiikki- ja orkesterikäyttöön.

Katso soittimien hinnat

Musiikkinäytteet


Satu Savioja, viulu, äänitys 1997, kesto 4:28


Sirkka Väisänen, viulu, äänitys 2001, kesto 4:55


Max Savikangas, alttoviulu, Emil Holmström, piano, äänitys 2002, kesto 5:40


Max Savikangas, alttoviulu, äänitys 2006, kesto 2:46


Lassi Kari, violone, äänitys 2016, kesto 2:20

Kuvagalleria

Artikkelit

Laine, Pekka Mikael - Lassfolk, Kai 2001: Jousisoittimen äänen arviointi spektrianalyysin avulla. Helsingin yliopisto.

Artikkelissa tutkitaan jousisoittimien äänen laadullisia tekijöitä. Tutkimuksen keskeisenä menetelmänä on tietokoneella suoritettu Fourier-analyysi. Tavoitteena on ollut muun muassa löytää objektiivisia arviointikriteerejä jousisoittimien äänen laadulle.

Laine, Pekka Mikael 2005: Alttoviulujen vertailua spektrianalyysin avulla.

Kolmea alttoviulua äänitettiin Sipoon kirkossa keväällä 2005, vertailussa mukana "Pekka Mikael Laine 1/2003", "Mantegazza" ja "Englantilainen". Soittimien soinnin laatua vertailtiin spektrianalyysin sekä musiikkinäytteiden perusteella. Alttoviuluilla vertailtiin myös kaksoiskieliparien sointia.

Laine, Pekka Mikael 2007: Alttoviuluvertailu 12.9.2007.

Sipoon kirkossa syksyllä 2007 taltioidussa vertailussa oli viisi alttoviulua: "Saksalainen" ja Pekka Mikael Laineen rakentamat alttoviulut "1/2002", "1/2003", "1/2004" ja "1/2005". Vertailussa selvitettiin alttoviulujen soinnin laatua musiikkinäytteiden sekä vapaiden kielien alukkeista tulostettujen graafisten kuvaajien avulla. Artikkelissa esitetään erilaisille soinneille niitä kuvaavia käsitepareja.

Laine, Pekka Mikael - Savikangas, Max 2007: Alttoviulun kokeilu.

Artikkelissa kerrotaan, mitä seikkoja pitää kokeilutilanteessa ottaa huomioon soittimesta syntyvästä vaikutelmasta. Lisäksi on tietoa alttoviulun sointitavasta ja erityisesti huoneakustiikan vaikutuksesta sointiin. Artikkelin lopussa on luettelo hyvän alttoviulun ominaisuuksista ja pikaohje alttoviulun koon sopivuuden tarkistamiseen.

Laine, Pekka Mikael - Savikangas, Max 2008: Laine-alttoviulu.

Pekka Mikael Laineen ja Max Savikankaan alttoviulujen kehitysprojektin kuvaus, lopputuloksena työstä on uusi soitinmalli. Artikkelissa kuvaillaan uuden soittimen äänenlaatua ja soittimessa kokeiltujen erilaisten kielten käyttöä, sekä Max Savikankaan kokemuksia Laine-alttoviulusta.

Laine, Pekka Mikael 2009: Alttoviulujen vertailua musiikkinäytteiden avulla 20.5.2009.

Artikkelissa vertaillaan neljän Pekka Mikael Laineen rakentaman soittimen "1/2002", "1/2003", "1/2004" ja "1/2005" sointia Sipoon kirkossa keväällä 2009 tehtyjen äänitteiden avulla. Soittimissa vertailtiin erityisesti suolikielten ja synteettisten kielten sointieroja.

Laine, Pekka Mikael 2011: Alttoviulujen vertailua musiikkinäytteiden ja spektrianalyysin avulla 8.3.2011.

Alttoviuluvertailu tehtiin maaliskuussa 2011 Sipoon kirkossa, vertailtavina alttoviulut "1/2002", "1/2004" ja "1/2010". Artikkelissa selvitetään alttoviulujen soinnin laatua musiikkinäytteiden sekä spektrianalyysin perusteella ja verrataan eri aikoina rakennettujen alttoviulujen sointieroja. Artikkelissa ovat myös sekä soittajan että kuulijan kommentit eri soittimista sekä lyhyt selvitys jousisoitinakustiikasta.

Laine, Pekka Mikael 2016: Kahden alttoviulun soinnin muutosten arviointia.

Artikkeissa vertaillaan kahden alttoviulun sointia vertailemalla vuosien 2014 ja 2016 musiikkinäytteitä ja vapaiden kielten osasävelsarjoja.

Pekka ja viulut

Yhteystiedot

Pekka Mikael Laine

pekkamlaine@gmail.com

040-5394161

Nikkiläntie 320, 04130 Sipoo